Bioinformatika

A genomikai adatrobbanás hagyományos szakirodalom követéssel nem, csak a bioinformatika eszközeivel épített adattárakkal kezelhető. Különösen váratlanul és felkészületlenül érte az egészségipari, jobbára csak a hagyományosan a szerves kémiához értő vagy alkalmazott gyógyszerkutatást végző biológus és klinikus közösségeket a digitális élettudományokat gazdagító új gyógyszercélpontok és célfehérjék atomi-szintű megismerése.

Útjára indítva a molekuláris idegsebészetet, az Acheuron Kft. fő profilja 2005 óta a tudás-alapú kemo-, bioinformatika lett. 


Mesterséges és természetes kurátori intelligencia és átlátóképesség alkalmazásával folytatunk szövegbányászati tevékenységet a BioDjinn névvel és logóval levédett platformunk keretein belől. Az Acheuron csapat egyik, a digitális élettudományok területén végzett mindennapi tevékenysége a tudományos összefoglalók és kulcsszavak alapján előszűrt cikkek adat- és tartalmi szövegbányászata. Küldetésünk szak- és szabadalmi közleményekből a naprakész adatbázis építés, amely feltöltés után (4-5000 cikk) egyszerre több tudományos és piackutatási szempont szerint visszakereshető. Adatbázisainkkal tudásmenedzsment szolgáltatást is ellátunk pl. újdonság-, célcsoport-, vevőkör-vizsgálatot végzünk, de szabadalmak és klinikai kipróbálási dosszié összeállításával, a laboratóriumi és emberi kipróbálási adatok összegzésével is segítjük az innovatív gyógyszerfejlesztési költségek lefaragását. A laborasztaltól a klinikai kipróbálásba jutás idejét rövidítjük le úgy, hogy közben a betegek biztonságát még véletlenül se kockáztassák a gyártók és forgalmazók. Összeállítunk kísérleti, új hatóanyag kipróbálási beadványokat (IND), amelyek az FDA legszigorúbb elvárásait is teljesítik a klinikai kipróbálás megkezdéséhez.

Az Acheuron digitális élettudományi szövegvájár és tudásmenedzsment csapata kiválóan képzett molekuláris biológusokból áll, akik bizonyították, hogy képesek magas minőségű (QC) adatbázisaikkal hozzájárulni vezérmolekulák felfedezéséhez, a hatóanyagokra vonatkozó kemo-, bioinformatikai adatok adatbázisba feltöltéséhez és tudásmenedzsmentjéhez, akár a laborasztaltól a klinikai kipróbálásig (bench-to-bedside, B2B). 

Szolgáltatásunk megrendelői között egyetemek, kutatóintézetek, de az ELSEVIER, a világ legnagyobb árbevételű tudományos folyóirat és könyvkiadója is megtalálható. Az ELSEVIER is az Acheuron kiemelkedő minőségű termékeit több évtizedes a nemeztközi adatbázis építő gyakorlattal rendelkező molekuláris biológusait választotta a nagy áttekintő képességet megkövetelő CMC és ADMETox adatbázisainak megépítéséhez. Az IT-arénában méltán vívtuk ki a világvezető QC, a kiváló minősítésű szolgáltatást végző cégek között elfoglalt helyünket.

A kísérleti adatok szövegbányászata és QC feltöltése adatbázisba - cégünk egyik nemzetközileg igazolt erőssége miatt választanak megrendelőink a világ legjobb bioinformatikai cégei közül és azért is, mert molekuláris biológus diplomával rendelkező kurátoraink évtizedek óta otthonosak a digitális élettudományok minden területét felölelő szabadalmi és szakirodalmi közlemények eredményeinek feldolgozásában, legyen az: i) enzimológia, ii) sejtosztódás, vagy iii) vezérmolekula jelöltek kötődése célfehérjéikhez, akár in vitro, -vivo vagy klinikai kipróbálások adatainak feltöltése adatbázisba. Egy másik erősségünk a tudományterületek közötti falak ledöntése az interdiszciplináris látásmód meghonosítása a tudományos adatbázisok építésében. A rendszerbiológiai megközelítés jegyében gyűjtjük a sejt anyagáramaiban fontos fluxus és metabolomikai paramétereket, ritka genetikai betegségekben előforduló elváltozásokat rögzítjük a diétás hatóanyagok célfehérjére vagy egymásra hatásának megértése érdekében. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyógyszerhatóanyagok, a fejlesztés alatt álló vezérmolekulák célfehérjéken in vivo várható hatásmechanizmusainak feltárására.

Ha mint végfelhasználó keresi a legprecízebb QC mellett működő digitális élettudományi adatbázis építő szolgáltató partnerét ne kutasson tovább! Kurátoraink behozhatatlan tudományos tapasztalattal rendelkeznek a gyógyszerhatástan, a ritka genomikai betegségek, általában a személyre szabott, a sejtszintű gyógyítás, a molekuláris ideg- és plakk sebészet területén. Otthonosan mozognak a legkülönbözőbb vakcinák tervezésre és gyártásra, a génterápiákra, a vírus vektorok alkalmazására vonatkozó szabadalmi és szakirodalmi szövegek bányászatában és a legfontosabb tudományos szempontok szerint sokoldalúan visszakereshető adatbázisok építése terén. Legjobb gyakorlataink tárháza alkalmasnak bizonyult KFI-kiadások lefaragására vagy költséghatékony átirányítására. Hatékonyak vagyunk a gyógyszerhatóanyagok új, szelektív fehérje célpontra irányításában.